Translate

Претражи овај блог

Укупно приказа странице

Петар Божовић: Нисмо ни осетили када су нам извадили мозак

петак, 14. март 2014.

Imovinske karte mesec dana nakon zakletve

 DRŽAVNI organ dužan je da u roku od sedam dana obavesti Agenciju
kad funkcioner kod njih stupi na dužnost ili mu prestane mandat. A
funkcioner ima obavezu da nam 30 dana od dana izbora, postavljenja ili
imenovanja podnese izveštaj o imovini i prihodima, pravu na korišćenje
službenog stana, kao i spisak imovine supružnika ili vanbračnog partnera
i maloletne dece ako su u istom domaćinstvu.Na ove obaveze onih koji će posle 16. marta zauzeti javne
funkcije ili napuštaju vlast, ukazuje direktor Agencije za borbu protiv
korupcije Tatjana Babić.

* Imaju li dužnost da dostave nove imovinske karte i oni koji će nastaviti da rade kao ministri i poslanici?

-
Izveštaj treba da dostave ako imaju promene u odnosu na podatke u
prethodnom obrascu. Ostali su dužni da nam pošalju dopis s datumom
prestanka, odnosno novog izbora na funkciju, kao i da navedu da nemaju
promene imovine.

* Dokad stranke i koalicije imaju rok da vam predajukompletne raporte o prihodima i rashodima u kampanji?

-
U roku od 30 dana od objavljivanja konačnih rezultata izbora treba da
podnesu izveštaj. I obavezni su da dostave posebne izveštaje za kampanje
vođene za izbor odbornika.

STIŽU I PODACI BANAKA * Koje ćete informacije ukrštati pri proveri izveštaja?
-
Osim podataka koje dobijemo monitoringom, analiziraćemo i one koje
stignu od ministarstava finansija, rada i socijalne politike,
unutrašnjih poslova, poreske uprave, RRA, banaka, pravnih lica...
* Kada ćete izneti prve podatke o kontroli troškova kampanje i poređenje sa izveštajima štabova?

-
Preliminarne podatke prikupljene monitoringom predstavićemo vrlo brzo
posle izbora, dok će za konačnu analizu biti potrebno oko tri meseca.

* Šta ćete preduzeti protiv onih koji ne ispune obaveze u roku ili prikriju troškove?

-
Agencija će, najpre, proveriti da li su svi dostavili izveštaje u roku,
kao i da li su oni ispravni. Ako utvrdimo da nisu, izricaćemo meru
upozorenja. Ukoliko ni posle toga ne isprave nedostatke u zadatom roku,
podnosićemo zahtev za pokretanje prekršajnog postupka. U slučaju da u
postupku kontrole otkrijemo druge povrede zakona, pokrenućemo
odgovarajuće postupke i o tome obavestiti javnost.

Imovinske karte mesec dana nakon zakletve | Politika | Novosti.rs

Мирослав Лукић

Белатукадруз , Бела Тукадруз